Klockan är 17.00 och när jag druckit min kopp kaffe ska jag börja måla.
Inkommer med rapport vid nästa rasttillfälle 🙂